Διεύθυνση Ιατρείου: Βασ. Σοφίας 110, Τ.Κ. 11527 Αθήνα, Τηλ.: 210 779 78 77, Κινητό: 6944 33 06 04

Οι συχνότερες παθήσεις της πρωκτικής περιοχής είναι οι κάτωθι:

 • Αιμορροΐδες δακτυλίου
 • Περιεδρικό απόστημα
 • Περιεδρικό συρίγγιο
 • Ραγάς δακτυλίου
 • Κύστη κόκκυγος
 • Ορθοκολπικό και πρωκτοκολπικό συρίγγιο
 • Καρκίνος του πρωκτού

Επειδή η περιοχή του πρωκτού θεωρείται ευαίσθητη λόγω των νευρικών απολήξεων, οι παθήσεις εμφανίζονται συνήθως με θορυβώδη εικόνα (π.χ. έντονο άλγος).

Η θεραπεία τους απαιτεί εμπειρία και καλή γνώση της ανατομίας.

Σε πολλές περιπτώσεις δύναται να αντιμετωπισθούν συντηρητικά.

Υπάρχουν πολλές και μοντέρνες μέθοδοι αντιμετώπισης και ο ιατρός θα πρέπει να επιλέγει την κατάλληλη για τον κάθε ασθενή.


Περιεδρικά συρίγγια:
Νέες εξελίξεις στην θεραπεία τους

Περιεδρικό συρίγγιο είναι η δημιουργία ενός μη φυσιολογικού πόρου επικοινωνίας μεταξύ του εντέρου και του δέρματος στην περιοχή γύρω από τον πρωκτό.

Συνήθως μία απόφραξη και λοίμωξη του εκφορητικού πόρου των περιπρωκτικών αδένων είναι ικανή στην δημιουργία περιεδρικού αποστήματος καταρχάς, και, συριγγίου στη συνέχεια.

Το απόστημα εκδηλώνεται με πόνο, κακουχία, πυρετό, ερυθρότητα και διόγκωση συνήθως στην περιοχή πέριξ του πρωκτού.

Η αυτόματη διάνοιξη του αποστήματος ή η χειρουργική παροχέτευση τούτου έχει ως αποτέλεσμα την θεαματική ύφεση όλων των συμπτωμάτων.

Σε ποσοστό 10% περίπου παρατηρείται υποτροπή του αποστήματος ενώ το 40% των αποστημάτων καταλήγουν στην δημιουργία συριγγίου.

Άλλες αιτίες εμφάνισης περιεδρικού συριγγίου είναι η ανοσοκαταστολή, οι φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου, τραύματα και ακτινοβολία της περιοχής.

Η διάγνωσή τους στις περισσότερες περιπτώσεις τίθεται με την κλινική εξέταση και το ιστορικό του ασθενούς.

Ένα περιεδρικό συρίγγιο είναι δυνατό να παραμένει ασυμπτωματικό εφ’ όρου ζωής.

Μπορεί όμως να προκαλέσουν μικρή διαφυγή κοπράνων, εκροή πυώδους υλικού στο περιπρωκτικό δέρμα, κνησμό (φαγούρα), χρόνιο αίσθημα όχλησης και ποικίλου βαθμού φλεγμονή γύρω από το εξωτερικό στόμιο του συριγγίου.

Επιπλέον εξετάσεις χρήσιμες για την διάγνωση και αντιμετώπιση των συριγγίων έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί:

 • Ενδοπρωκτικό υπερηχογράφημα (ασφαλής μέθοδος χαρτογράφησης)
 • Συριγγογραφία (τείνει να καταργηθεί)
 • Μαγνητική τομογραφία (MRI) (προσφέρει αρκετές πληροφορίες)
 • Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ των συριγγίων είναι μόνο χειρουργική.
 • Η ετερογένεια της νόσου μας δίνει την δυνατότητα επιλογής μιας εκ των πολλών χειρουργικών τεχνικών:
 • Συριγγοτομή (fistulotomy)
 • Ιπποκράτειος μέθοδος ή άλλως τεχνική Seton (προοδευτική καταστροφή του συριγγίου, με την χρήση ειδικού ράμματος)
 • Δημιουργία προωθητικού κρημνού (advancement flap, επικάλυψη του εσω στομίου με μετάθεση υγιούς ιστού)
 • Έγχυση κόλλας ινικής (Fibrin glue)
 • Τοποθέτηση ειδικού βύσματος (Fistula plug, βιολογικό υλικό κατά μήκος του συριγγίου με σκοπό την σύγκλειση και την σταδιακή επούλωσή του)
 • VAAFT (Video Assisted Anal Fistula Treatment, Βίντεο – Υποβοηθούμενη Θεραπεία Πρωκτικών Συριγγίων)

Η τεχνική VAAFT γίνεται για την χειρουργική αντιμετώπιση των πολύπλοκων συριγγίων του πρωκτού και των υποτροπών τους. Περιγράφηκε το 2011 από τον κ. Meinero και απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και εμπειρία.

Περιλαμβάνει 2 (δύο) φάσεις την διαγνωστική και την θεραπευτική.

Σκοπός της διαγνωστικής φάσης είναι η «χαρτογράφηση» της πορείας του συριγγίου και ο εντοπισμός του έσω στομίου του, με την βοήθεια του συριγγοσκοπίου (Fistuloscope).

Στην θεραπευτική φάση κύριο μέλημά μας είναι η καταστροφή του συριγγίου εκ των έσω.

Η τεχνική VAAFT είναι μία ελάχιστα επεμβατική και ασφαλής μέθοδος.

Τα πλεονεκτήματά της εν λόγω τεχνικής είναι σημαντικά:

 • Αποφεύγεται η δημιουργία εκτεταμένων χειρουργικών τραυμάτων με ικανό χρόνο αποθεραπείας – επούλωσης.
 • Ανευρίσκονται όλοι οι συριγγώδεις πόροι και αποστηματικές κοιλότητες με αποτέλεσμα μείωση του ποσοστού υποτροπών.
 • Δεν απαιτείται νοσηλεία και ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος.
 • Ιδιαίτερα χρήσιμη μέθοδος στα διασφιγκτηριακά συρίγγια διότι ελαχιστοποιεί το τραύμα και την πιθανότητα ακράτειας.
Κλείσιμο