Διεύθυνση Ιατρείου: Βασ. Σοφίας 110, Τ.Κ. 11527 Αθήνα, Τηλ.: 210 779 78 77, Κινητό: 6944 33 06 04
Αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της Γενικής Χειρουργικής και αφορά την χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου.

Απαιτεί άριστη γνώση του αντικειμένου και συνεργασία με τις συναφείς ειδικότητες όπως παθολόγους, ογκολόγους, ακτινολόγους, ακτινοθεραπευτές και παθολογοανατόμους.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση του ογκολογικού ασθενούς παρουσιάζεται, συζητείται και αντιμετωπίζεται στα πλαίσια του ογκολογικού συμβουλίου με την συμμετοχή των παραπάνω ειδικοτήτων.

Κλείσιμο